Miesto, kde máš

svoje miesto

POZÝVAME ŤA NA BOHOSLUŽBY

stretneme sa v nedeľu o 9.30

v Kresťanskom centre na Kollárovej 21, v Senci.

PRÍĎ AK POTREBUJEŠ:

  • UZDRAVENIE

    v duchovnej, telesnej, duševnej oblasti, rodinných vzťahov
  • OSLOBODENIE

    z alkoholu, drog, pornografie, iných zlozvykov a závislostí
  • PRIELOM VO FINANČNEJ OBLASTI

  • NÁDEJ

  • ZMYSEL ŽIVOTA

  • PRIATEĽOV

Ježiš má riešenie pre každú oblasť tvojho života!

ADRESA

Kresťanské centrum Apoštolská cirkev Senec, Kollárova 21, 903 01

KONTAKT

krestanskecentrumsenec@gmail.com, Stanislav Šefčík - pastor zboru - 0903466120

BANKOVÉ SPOJENIE

Apoštolská cirkev Senec, SK8875000000000502551873