KTO SME

Sme ľudia, ktorí veria, že Boh sa nemení, že Duch Svätý sa dokáže osobne dotknúť života človeka a umožniť mu zakúsiť Božiu lásku ...

zistiť viac

HISTÓRIA

Poznáš históriu Apoštolskej cirkvi na Slovensku a nášho kresťanského centra v Senci?

spoznať históriu

NAŠE DNA

Naše „desatoro“ je akýmsi krédom viery a praxe Kresťanského centra. Predstavuje naše „nepísané" DNA, nie oficiálnu vierouku.

spoznať naše DNA

VÍZIA

Vieš, akým smerom chceme ísť a čo chceme robiť, kým znovu nepríde náš Pán Ježiš Kristus?

chcem to vedieť

APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU

Sme Kresťanské centrum, ktoré patrí do Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

ÚSTAVA APOŠTOLSKEJ CIRKVI

Náš zbor sa riadi Ústavou apoštolskej cirkvi na Slovensku.

KRESŤANSKÉ CENTRÁ

Spolupracujeme s ďalšími kresťanskými centrami na západnom Slovensku.