BOHOSLUŽBY

KAŽDÚ NEDEĽU O 9.30 HOD.

chvály, uctievanie, modlitby, výklad z Božieho Slova (Biblie), modlitby za chorých, ...

DORAST

SOBOTA O 16.30 HOD.

chvály, Biblické príbehy, témy, rozhovory, diskusia, modlitby, tvorivé a pohybové aktivity

 

 

VEĽKÁ BESIEDKA

KAŽDÚ NEDELU POČAS BOHOSLUŽIEB

chvály, Biblické príbehy, modlitby, tvorivé aktivity

MALÁ BESIEDKA

KAŽDÚ NEDELU POČAS BOHOSLUŽIEB

chvály, Biblické príbehy, modlitby, tvorivé aktivity

SKUPINKA MAMIČIEK

Čas a miesto podľa dohody. Viac info u Moniky.

rozhovory, modlitby, podpora a povzbudenie

DOMÁCE SKUPINKY

Čas a miesto podľa dohody rodín.

rozhovory, modlitby za potreby rodín, budovanie vzťahov, pomoc a povzbudenie, ...

 

Pastorácia od PO-PIA od 8:00 do 17:00, INFO na 0905 606 386

 

Viac info z našich aktivít nájdeš na facebooku: