BOHOSLUŽBY

KAŽDÚ NEDEĽU O 9.30

chvály, uctievanie, modlitby, výklad z Božieho slova, ...

BIBLICKÉ VYUČOVANIE

UTOROK O 18:30

štúdium Božieho slova - Biblie, modlitby, ...

VEĽKÁ BESIEDKA

POČAS NEDELNÝCH BOHOSLUŽIEB

chvály, Biblické príbehy, modlitby, tvorivé aktivity

MALÁ BESIEDKA

POČAS NEDELNÝCH BOHOSLUŽIEB

chvály, Biblické príbehy, modlitby, tvorivé aktivity

DORAST

SOBOTA O 16.30

chvály, témy, rozhovory, modlitby, tvorivé a pohybové aktivity

 

 

 

Pastorácia od PO-PIA od 8:00 do 17:00, INFO na 0905 606 386

 

Viac info z našich aktivít nájdeš na facebooku: