Keď Ježiš pohrozil moru

14.3. 2020 KCSC 943x

(Autor: Stano Šefčík, 13.3.2020)

Ježišovi učeníci chodili s Ježišom na rôzne miesta a zažili veľa dobrodružstiev. Jedno z nich je zaznamenané v Evanjeliu podľa Matúša, v 8 kapitole, veršoch 23-27: 

23 Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. 24 A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal. 25 I pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! 26 Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. 27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú? (Biblia, Evanjelický preklad)

Ježiš sám prikázal učeníkom, aby šli spolu na druhú stranu Genezaretského mora, sám vstúpil do lode a učeníci neváhali ísť za ním. To, že prišla búrka, skúsených rybárov nezaskočilo.  Keď však búrka naberala na intenzite a hrozilo, že sa loď potopí, aj odvážni muži začali panikáriť. Pokoj, ktorý mal Ježiš, ich ešte viac prekvapil, lebo Ježiš uprostred búrky spal. Príbeh sa končí so šťastným koncom, keď potom ako ho zobudia, Ježiš utíši vietor aj rozbúrené more. V tej chvíli dostali učeníci ďalšiu lekciu toho, ako sa nebáť uprostred nečakaných alebo životu nebezpečných situácií.

Pripomína mi to čas, v ktorom sme sa zrazu ocitli. Zo zabehnutých desaťročí sme odrazu v situácii, ktorú nikto z nás doteraz nezažil. Hoci môžeme mať s Ježišom veľa skúseností z minulosti, aj my dostávame priamo v praxi lekciu ako byť odvážni uprostred nečakanej búrky. Nie je to o našom hrdinstve, ale o samotnom Ježišovi, ktorý je v rozbúrenom mori situácií priamo v našej lodi života a nikam neodchádza. Prináša pokoj, ktorý je tak potrebný v dnešnom svete. Verím, že tak ako Ježišovi učeníci, aj my sa môžeme od neho učiť a prijímať pokoj, ktorý nám Ježiš ponúka. Ba čo viac, môžeme tento pokoj rozdávať vôkol nás.  

Autor: Stano Šefčík, 13.3.2020

 

Komentáre