Neboj sa, len ver!

20.3. 2020 KCSC 787x

(Autor: Peter Lacho, 18.3.2020)

Marek 5, 21-43

Evanjelista Marek v tomto príbehu hovorí o Jairovej dcére. Jairus povedal Ježišovi: Dcéra mi umiera, poď a polož na ňu ruku, aby ozdravela. Ježiš ide s Ním a keď sa blížili k synagóge, blízki ľudia Jaira mu povedali: Načo unúvaš majstra. Dcéra už umrela. Pán Ježiš mu ihneď odpovedá: Neboj sa, len ver! Nebuď ochromený strachom. Strach ochromuje, vnáša neistotu, neveru a pochybnosť. Pán Ježiš ti hovorí: Nebuď ochromený strachom. Príliš veľa správ zo sveta nás ochromuje.Neboj sa, len ver. Veriť čomu, komu? Ak uveríš správam a všetkému, čo sa tam hovorí, dovolíš vstúpiť do tvojej mysle satanovi, aby si veril jeho posolstvu. Ver posolstvu Ježiša Krista z Nazaretu. On ti hovorí: Pokoj svoj dávam vám. Nie taký, ako dáva svet, ja dávam Vám.

Keď bol izraelský národ v Egypte v zemi Gošen, žiadna z rán sa nedotkla izraelského ľudu, a tých rán bolo viac. Dnes sme vo svete, ktorý je ako Egypt v dobe exodu. Nehľadá Boha a jeho pravdy. To, čo je dôležité, je mať potreté zárubne dverí svojho srdca Ježišovou krvou. Ja som aj fyzicky potrel olivovým olejom zárubne nášho domu zboku i zhora. Ježiš nám dnes hovorí o ochrane vstupu do nášho srdca, aby anjel zhubca nevstúpil cez informácie, ktoré prichádzajú cez oči a uši. Nedovoľ, aby ťa ochromili tieto správy. To znamená byť skrytý v Kristu. Aby bolo tvoje srdce plné Kristovho slova, sýť sa slovom Božím. Čítaj ho nahlas spolu s celou rodinou. Ver to, čo Ježiš o tebe hovorí. Aj teraz ti hovorí: Neboj sa len ver!

Autor: Peter Lacho, 18.3.2020

Komentáre